استفتائات درباره «نگاه» (نظر برخی مراجع)

آیة اللَّه العظمى فاضل لنکرانى 
· نظر شهوت آمیز به خود چه حکمى دارد؟
o جایز نیست.
· در یک خانه، چند برادر با خانواده خود زندگى مى کنند. گاهى به حسب اتفاق برادر به زن برادر نگاه و گاهى هم شوخى مى کند. با عادى بودن این جریان، حکم مسأله چیست؟
o نگاه به زن نامحرم جایز نیست؛ اگرچه زن برادر باشد و در یک جا زندگى کنند. و مزاح و شوخى توأم با قصد لذت جایز نیست.
· آیا بانوان مى توانند عکسهایى را که بدون پوشش گرفته اند، به دوستانشان هدیه بدهند؟
o در صورتى که اطمینان داشته باشند در اختیار مردم اجنبى قرار نمى گیرد، مانعى ندارد.
· نظر حضرتعالى پیرامون فیلمهاى تحریک آمیز که از سیماى جمهورى اسلامى پخش مى شود چیست؟
o تماشا کردن فیلمهاى محرک، جایز نیست.

آیة اللَّه العظمى مکارم شیرازى 
· آیا دیدن فیلمهاى خارجى که از سیماى جمهورى اسلامى ایران پخش مى شود و خانمهاى بدون روسرى و چادر در آن بازى مى کنند جایز است؟
o هرگاه موجب مفاسد خاصى نشود اشکال ندارد.
· من یکى از علاقمندان به سینما و فیلم مى باشم. بعضى از فیلمهاى تولیدى توسط کشورهاى دیگر از نظر کیفیت هنرى ونوع ساخت خوب و آموزنده هستند؛ اما بدلیل نوع فرهنگ آنها این فیلمها همگى داراى صحنه هاى مبتذل مى باشند که البته فقط اندام آنها را نشان مى دهند و آلات تناسلى آنها دیده نمى شود. خواهشمند است بفرمایید که تماشاى این فیلمها چه حکمى دارد؟
o در صورتى که عریان باشند جایز نیست نگاه کنید، هرچند عورت آنها پوشیده باشد.

آیة اللَّه العظمى سیستانى 
· آیا نگاه کردن به موى جدا شده از سر زن نامحرم بدون لمس آن براى مرد گناه محسوب مى شود؟
o اگر نداند موى کیست اشکال ندارد.
· آیا زن مى تواند موهاى مصنوعى خود را (چه پوستیک و چه چسبیده) به نامحرم نشان دهد؟
o اگر زینت باشد باید پوشانده شود.


 

منبع: ماهنامه اطلاع رسانی، پژوهشی، آموزشی مبلغان شماره106. ،ذی طوی

/ 0 نظر / 50 بازدید