نظر ایت الاه بهجت(ره) در مورد حجاب زنان

نظر آیت الله بهجت درمورد حجاب:حجاب کامل مطلقا همان چادر است غیرچادر هم اگر درپوشاندن کل بدن وحجم بدن مثل چادرباشد مثل لباسهای بلندوگشادکه کارچادررامیکندجایزاست،اما لباسهای تنگ وچسبان مثل مانتو که حجم بدن کاملا مشخص است وسبب تحریک ومفسده میشود حرام است.

/ 0 نظر / 60 بازدید