صدقه دادن برای امام زمان (علیه السلام)

برای امام زمان علیه السلام صدقه بدهیم. ممکن است سوال شود که مگر امام
زمان علیه السلام محتاج به صدقه یا دعای ماست ؟! ما چه کسی هستیم که اصلا
صدقه و دعای ما ارزشی داشته باشد ؟! این حرف کاملا صحیح است ، ایشان ابدا
محتاج به دعا و صدقه ما نیست اما این کارها وظیفه ی ماست. البته ممکن است
صدقه و دعاهای ما هم تأثیری داشته باشد و خدای متعال به بهانه ی دعای ما
غمی را از ایشان بر طرف کند و به بهانه ی صدقه ی ما بلایی را از ایشان یا
بستگانشان بردارد و این مطلب هیچ مانع عقلی و علمی ندارد. صدقه دادن ،
منحصر به آخر هفته نباشد. هر صبح که از خانه بیرون می آییم و هر شب که به
منزل باز می گردیم به مقداری که در توان ماست صدقه برای حضرت بقیة الله
بدهیم. و الله ! اگر به آن عمل کنیم خیر و برکات بسیاری به همراه دارد.

منبع: وبلاگ شیعه امیرالمؤمنین علیه السلام. شیعه نیوز

/ 0 نظر / 23 بازدید