توصیه های اخلاقی آیت‌الله حق‌شناس/ چگونه ملائکه را به قلب خود راه دهیم؟

اول این‌که هر‌ ‌چه در دست توست ملک خودت ندانی.

دوم  مدبر امور را خداوند متعال بدانی و اگر عمل نیک انجام دادی، از آن خدا بدانی .

سوم این‌که تمام اشتغال خود را در انجام اوامر و نواهی صرف کنی.

راه مبارزه با نفس

ابلیس
شاگرد نفس است، اگر شما بخواهید این ‌نفس را که استاد شیطان است بکوبید و
رام کنید، باید خود را فقیر کنید. باید خودتان را در مقابل عظمت حضرت حق
هیچ بدانید. بعد از این مرحله، مرحله شب‌زنده داری است، این دو راه، را ه
مبارزه با نفس است.

مرکز خبر حوزه
 شیعه نیوز
/ 0 نظر / 19 بازدید