اوصاف امام زمان جمیع اوصاف پیامبران قبلی است!

در روایات آمده است که حضرت
مهدی (عج) جمیع اوصاف و ویژگی های پیامبران گذشته خود را خواهد داشت. امام سجّاد
علیه السّلام در ضمن حدیثی چند نشانه را بیان می کند: «قائم ما دارای نشانه هایی از
شش پیامبر است: نشانه ای از حضرت نوح علیه السّلام (طول عمر) ، نشانه ای از حضرت
ابراهیم علیه السّلام (مخفی بودن محلّ ولادتش) ، نشانه ای از حضرت عیسی علیه
السّلام (اختلاف رأی مردم درباره اش، و اعتزال او از مردم) ، نشانه ای از حضرت موسی
علیه السّلام (ترس از دشمن و غیبت، که حضرت موسی علیه السّلام از ترس فرعونیان از
مصر به مَدْین رفت و مدّتی مخفی بود) ، نشانه ای از حضرت ایّوب علیه السّلام (گشایش
و پیروزی پس از بلیّات و گرفتاری) و نشانه ای از رسول خدا صلّی الله علیه و آله
(قیام به شمشیر).

/ 0 نظر / 20 بازدید