کرامات فاطمه زهراء (س)

30- بسیاری از مفسران اهل تسنن مانند «زمخشری» در
«کشاف» و «سیوطی» در «درالمنثور» در ذیل آیه شریفه:

«کلما دخل علیها زکریا المحراب و جدعندها رزقا قالت
أنّی لک هذا قالت هو من عنداللّه یرزق من یشأ بغیر حساب».

«هر زمان زکریا وارد محراب مریم می شد غذای مخصوصی
در آنجا می دید، از او می پرسید این را از کجا آورده ی؟! و او می گفت: این از ناحیه
خدا است، خداوند هر کس را بخواهد بی حساب روزی می دهد». (آل عمران/37):

از «جابر بن عبداللّه» نقل کرده اند که رسول خدا(ص)
چند روز بود غذائی نخورده بود، و کار بر او مشکل شد، و به منزل همسرانش سر زد
هیچکدام غدایی نداشتند، سرانجام به سراغ دخترش فاطمه (سلام اللّه علیها) آمد و
فرمود: دخترم غذایی داری من تناول کنم زیرا گرسنه ام؟

عرض کرد: نه بخدا سوگند، هنگامی که رسول خدا(ص) از
نزد او خارج شد، زنی از همسایگان دو قرص نان و مقداری گوشت برای فاطمه(س) هدیه
آورد، و او آن را گرفت و در ظرفی گذاشت و روی آن را پوشید و گفت: به خدا سوگند رسول
اللّه(ص) را بر خودم و فرزندانم مقدم می دارم!

و این در حالی بود که همه گرسنه بودند.

حسن و حسین را به سراغ پیامبر(ص) فرستاد و از او
دعوت کرد به خانه بیاید، عرض کرد فدایت شوم چیزی خداوند برای ما فرستاده است و من
آن را برای شما ذخیره کرده ام.

پیامبر(ص) فرمود: بیاور، و او ظرف غذا را نزد حضرت
آورد، هنگامی که پیغمبر سر ظرف را برداشت مملو از نان و گوشت بود، هنگامی که فاطمه
آن را دید در تعجب فرو رفت، و فهمید این نعمت و برکتی است از سوی خدا، شکر او را
بجا آورد و بر پیامبر(ص) درود فرستاد.

پیغمبر(ص) فرمود: دخترم! این را از کجا آورده
ای؟!

عرض کرد:

«هو من عنداللّه ان اللّه یرزق من یشاء بغیر
حساب»:

«این از سوی خدا است، خداوند هر کس را بخواهد بی
حساب روزی می دهد»!

پیامبر(ص) شکر خدا را بجا آورد و این جمله را
فرمود:

«الحمد اللّه الذی جعلک شبیهة بسیدة نساء بنی
اسرائیل»:

شکر می کنم خدائی را که تو را شبیه مریم بانوی زنان
بنی اسرائیل قرار داد هنگامی که روزی خوبی نصیب او می شد از او سؤال می کردند این
از کجاست؟ می گفت: از نزد خدا است.

«ان اللّه یرزق من یشاء بغیر حساب».

سپس پیغمبر(ص) به سراغ علی(ع) فرستاد، او آمد، و
همگی از آن غذا خوردند، و بقیه همسران پیامبر نیز خوردند و همه سیر شدند، و هنوز
ظرف غذا پر بود!

فاطمه (علیهاالسلام) می گوید: من از آن برای تمام
همسایگان فرستادم و خدا در آن برکت و خیر زیادی قرار داد.

و این نمونه ای از کرامات آن بانوی بزرگوار
بود.

--------------------------------------------------------------------------------
1.
زمخشری در کشاف ذیل آیه 37 آل عمران و همچنین سیوطی در در المنثور و ثعلبی در قصص
الانبیاء ص 513 آن را نقل کرده اند.

منبع:مجمع جهانی شیعه شناسی

/ 0 نظر / 100 بازدید