علائم آخرالزمان

) اگر دنیایشان سالم باشد هرچه از دینشان تلف شود نمی ترسند.

7) دینشان، شکمشان، پولشان و قبله شان زنانشان باشند.

8) برای بدست آوردن پول تعظیم و پاچه خاری می کنند وبه خاک می افتند.

9) حیران و سرگردانند.(نمی دانند به دین شان برسند یا دنیایشان و یا هیچ کدام).

10) نمی شود که آنها را مسلمان نامید(یعنی فقط اسما مسلمانند).

11) احکام دینی را باطل بدانند

12) اسلام روبه ضعف رود.

13) همچنین بدعت ها ظاهر و زیاد شود

14) بدعت سنت شود(همانطور که حالا مد شده و هر روز یه تغییری تو دین می دن).

15)
گناه و شر هر روز بیشتر از دیروز می شود(سال 67هیچ کی جرئت نداشت به ناموس
مردم خیره شه و مد فحش ها و دوره آپ دیت شان طولانی تر بود اما حالا...).

16)
فتنه ها و بدعت ها در دین چنان شایع شود که نوزادان با همان بدعت ها بزرگ
شوند و بزرگان با بدعت ها پیر شوند تا اینکه همان بدعت ها سنت شوند و چنان
مستحکم گردد که اگر چیزی از آن تغییر داده شود اعتراض کنند که سنت تغییر
یافته.

17) امر به معروف و نهی از منکر ترک شود و امر کننده به
معروف ذلیل شود.(حالا جرئت نمی کنی به کسی بگی چرا دختر بازی می کنی یا چرا
فحش می دی)

18) آمال و آرزوها دراز و عمل کم شود.

19) گویند عمل خیر نکنند.

20) دل مردم را قساوت می گیرد و چشمانشان خشک باشد و اشکی از خوف الله نریزد
21) در غیر اطاعت الله بسیار خرج کنند. ودر اطاعت الله از کم دریغ کنند.

22) مومن غمگین، حقیر و زلیل باشد.

23) حج و جهاد را برای غیر الله کنند

24) در مساجد آلات موسیقی بنوازند و کسی آنها را نهی نکند.

25) بعضی از عابدان جاهل و بعضی قاریان فاسق باشند.

26) قاریان زیاد و فقیه عادل کم باشد.

27) دنیا را بالای سر و علم را زیر پا و علم دین را برای غیر الله بیاموزند
28) دروغ را شوخی بشمارند.

29) حرام را غینمت شمرند

30) طالب حلال را سرزنش و طالب حرام مدح و ستایش شود

31) فقیه فقه را برای غیر دین اللهی قرار دهد.

32) ریا و پاچه خواری معمول گردد(حتی تو طنزهاشون هم این رو دارن به وضوح نشون می دن).

33) زنان بخاطر طمع کاری به کارهای دنیا و کسب و کار مشغول شوند و با همسران خود در کسب وتجارت شرکت کنند.

34) بخاطر حرث و طمع به دنیا همه جا قانون ظلم حکومت کند.

35) فرمان روایان زیاد و امین کم شود
36) حکومت را به کسی می دهند که سزاوار آن نیست.

37) اشرار بر اخیار مسلط شوند.

38) قاضیان بر خلاف امر خدا قضاوت کنند(با کمی پول راحت می شه خریدشون).

39) هیچ حدی برای خاطر خدا جاری نشود.

40) زنا را سهل و آسان شمارند

41) رقص و طرب و غناء را حلال شمرند.

42) زبان سالم و راستگو(و بدور از فحش) نایاب شود.

43) غیبت را ملاحت و شیرین و غیبت کننده را ملیح و شیرین زبان بدانند، شهادت های دروغ رایج شوند.

44) هرج و مرج جهان را پر می کند

45) خونریزی را آسان شمرند و آدم کشی افزایش یابد.

46) مردم با کسی هستند که پیروزی با اوست.

47) زنان، فاسد و جوانان فاسق شوند.

48) کودکان بی حیا و بی ادب شوند.

49) پرده حیا از زنان برداشته شود

50) مردان لباس زنان را می پوشند.

51) مردان از زنان بی ایمان اطاعت کنند.

52) صله رحم را منت کنند(امروزه مردم خیلی کم به دیدار والدین شان می روند).
53) ظاهر ها زیبا اما باطن ها خبیث(این خاصیت تو 78% مردم هست از بعضی روحانیون گرفته تا نوجوانان).

54) حرف کسی که سخن چین نباشد را نپذیرند.

55) انسان های پست و لئیم فراوان و مردم شریف کم شوند

/ 0 نظر / 18 بازدید