/ 1 نظر / 187 بازدید
محمد هادی

در اون عکس آخر اون آقای با شعور و با ادب را ببینید که روی صندلی نشسته و با ادب تمام ...آقای وحید با اون سن بالا و با اون علم و معنویت نشسته روی زمین.