آیا شطرنج وآلات موسیقی حلال است؟

امام
صادق (علیه السلام) : فروختن شطرنج حرام است و پولی هم که از فروختنش بدست
می آید حرام است و داشتن و نگاه داشتن شطرنج کفر است و شطرنج بازی کردن شرک
است و سلام کردن بر کسی که شطرنج بازی می کند گناه کبیره هلاک کننده است و
کسی که شطرنج بازی می کند و دست در میان آن می برد چنان است که دست در
میان گوشت خوک برده باشد.و کسی که شطرنج بازی می کند نمازش قبول نیست تا
اینکه دست خود را بشوید و کسی که به شطرنج نگاه می کند مانند این است که به
عورت مادر خود نگاه می کند و کسی که نگاه می کند به کسانی که در حال بازی
شطرنج هستند و به آنها سلام می کند در آن حال گناهش با کسی که شطرنج بازی
می کند یکسان است . و کسی که بنشیند به قصد بازی کردن شطرنج جای خود را در
جهنم آماده کرده است و این زندگانی باعث حسرت او در قیامت است ( به سبب
اینکه چرا معصیت ها را انجام داده است ) و از همنشینی قمار باز بپرهیز زیرا
از جمله مجالسی است که اهلش مورد غضب الهی شده اند و هر ساعت منتظر غضبند (
بلا ) و چون نازل شود تو را و ایشان را فرا خواهد گرفت.
وسائل الشیعه
کتاب تجارت جلد 12 صفحه 241 حدیث 4 ، حق الیقین صفحه 568 ، گناهان کبیره
جلد 1 صفحه 276 ، من لایحضرالفقیه ، حلیة المتقین صفحه 331


امام پنجم (علیه السلام) : عبدالواحد بن مختار درباره بازی شطرنج از امام (علیه السلام) سوال کرد ؟ امام (ع) فرمودند : مومن از این بازی رو گردان است ( شرح : مومن شطرنج بازی نمی کند.)
خصال الصدوق جلد 1 صفحه 76 حدیث 87


علاء بن سیابة از امام صادق (علیه السلام)
روایت کرده که فرمود : شهادت قمارباز چه نرد باشد چه شطرنج ، چه شبیه
شطرنج که قمارست به نام اربعه عشر ، و امثال اینها که اصطلاحاتی خاص دارد ،
پذیرفته نیست ( صاحب شاهین ) به صیغه تثنیه یعنی دو شاه گوید شاهش مرد نه
بخدا نمرد و بخدا شاهش کشته شد ، و حال آنکه شاه فقط خداست و بس و هیچگاه
نمیرد و کشته هم نشود.  من لایحضرالفقیه جلد 4 صفحه 56 حدیث 3291


حضرت صادق (علیه السلام):درباره
خرید و فروش آلات موسیقی فرمودند : صنعتی ( شغلی ) که هیچ جهت حلالی در آن
نباشد و جز شر و فساد چیزی در آن مترتب نباشد مانند آلات موسیقی و شطرنج و
صلیب سازی و یا نوشابه های مست کننده و هرچیزی که از این قبیل باشد پس یاد
دادن و یاد گرفتن و خرید و فروش و اجرت دادن به کسی در رابطه با آن و یا
اجرت گرفتن در رابطه مثلا حمل وسائل آن و کلا جمیع تصرفات در آنها حرام است
. تحف العقول صفحه 335 ، شیخ حر عاملی  در کتاب فصول المهمه ، گناهان
کبیره جلد 1 صفحه 284


حضرت علی (علیه السلام):
به شش شخص سلام نکنید :1.یهودی 2.اهل موسیقی و نوازندگی 3.مسیحی 4.شخص
آوازه خوان 5.کسی که در حال بازی شطرنج است 6.کسی که شوخی اش فحش مادر
است.              
خصال الصدوق جلد 1 صفحه 275 ، بحارالانوار جلد 76 صفحه 9 ، نصایح صفحه 332


حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : بازی کردن با شطرنج حرام است.   کتاب شریف نهج الفصاحه صفحه 273  حدیث شماره 1295

پیغمبر (صلی الله علیه و آله) بازداشت از فروش دستگاه نرد و شطرنج و فرمود هرکه کند چون خورنده گوشت خوک است.  ترجمه بحارالانوار جلد 16 ( جلد 3 صفحه 210 )

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) نهی کردند از بازی کردن نرد و شطرنج و طبل و تنبک و طنبور و عود ، و نهی فرمودند از فروختن آلت نرد و شطرنج .حلیة المتقین صفحه 325

رسول خدا (صلی الله علیه و آله):از
نشانه های آخرالزمان این است که آلات لهو و موسیقی و تار و طنبور و آواز
خوانی به دست شرور ترین این امت ظاهر می گردد .ومردم درآن زمان آلات لهو و
موسیقی را نیکو می شمارند .در آن زمان اشخاصی هستند که قرآن را یاد می
گیرند و در آلتهای مثل بوق و نی و به شکل آوازه خوانی می خوانند و مردم نرد
و شطرنج بازی می کنند پس ایشان در ملکوت آسمان و در میان فرشتگان پلید و
نجس خوانده می شوند.        
 تفسیر جامع جلد 6 صفحه 347


 امام صادق (علیه السلام) : از امام (علیه السلام) درباره حکم بازی شطرنج سوال شد فرمودند : کار مجوس و کافران را برای خودشان وا گذارید. 
 وسائل الشیعه کتاب تجارت


 امام صادق (علیه السلام)
: خرید و فروش شطرنج حرام و خوردن پول آن حرام و نگه داشتن اش کفر و بازی
کردن آن شرک و سلام کردن به بازی کننده آن گناه و یاد دادن و آموزش آن از
کبیره هلاک کننده است.    وسائل الشیعه کتاب تجارت


 امام صادق (علیه السلام)
: کسی که به بازی شطرنج بنشیند جای خود را در دوزخ مهیا می سازد و آن
ساعتی که صرف آن نموده در روز قیامت سبب حسرت و اندوهش می گردد.      
 وسائل الشیعه کتاب تجارت


امام صادق (علیه السلام)
: خداوند در ماه مبارک رمضان می آمرزد مگر سه طایفه را : 1.کسی که به چیز
مست کننده روزه اش را بشکند 2. شخصی که شطرنج بازی می کند 3. کسی که از
مومنی کینه به دل می گیرد و با او دشمنی ورزد.     
خصال الصدوق صفحه 73  ،   ثواب الاعمال عقاب الاعمال صفحه 155 حدیث 10


 امام باقر (علیه السلام) : از امام (علیه السلام)
درباره بازی شطرنج سوال شد فرمودند : انسان مومن وقتش آنچنان با ارزش است
که فرصت این کارهای بیهوده را ندارد . وسائل الشیعه کتاب تجارت


منهیات پیغمبر (صلی الله علیه و آله) : پیغمبر (صلی الله علیه و آله) بازداشت از بازی با نرد و شطرنج و کوبه و عرطبه که طنبور است و با عود یعنی طبل. 
ترجمه بحارالانوار جلد 16 ( جلد 3 صفحه 210 )


امام صادق (علیه السلام)
فرمود : خدای تبارک و تعالی را در هرشب از ماه رمضان آزادشدگانی و
رهاگشتگانی از دوزخ هستند ، مگر کسی که با مُسکری ( چیز مست کننده ) افطار
کند ،  بدعت گذار و صاحب شاهین یعنی : شطرنج باز.  من لا یحضرالفقیه جلد 2
صفحه 422 الی 423 ( روایات 1838 و 1839 تلفیق دو روایت )


امام صادق (علیه السلام) : شخصی از امام صادق (علیه السلام) درباره (( نرد ( بازی تخته نرد که اسباب آن شبیه شطرنج و مرکب از تخته و 30 مهره و دو طاس میباشد ) )) و (( شطرنج )) پرسید امام (علیه السلام) فرمود : به آنها نزدیک نشو ، درباره موسیقی نیز از امام (ع) سوال نمود : امام (علیه السلام) فرمود : خوب نیست ، انجام ندهید.   معانی الاخبار جلد 2 صفحه 62 ، خصال شیخ صدوق جلد 1 صفحه 198

مولا علی (علیه السلام) فرمودند : پیغمبر (صلی الله علیه و آله)
نهی کرد از سلام بر چهار کس : بر مست تا در مستی است ، بر کسیکه مجسمه
میسازد ، و بر کسیکه نرد بازد و بر کسیکه با اربعه عشر بازی کند و من پنجمی
براتان افزایم و شما را نهی کنم از سلام بر شطرنج باز.  
ترجمه بحارالانوار جلد 16 ( جلد 3 صفحه 231 )


در
حدیث دیگر نقل شده است که هرکه در خانه او طنبور یا عود یا چیز دیگر از
آلتهای ساز یا نرد یا شطرنج چهل روز بماند مستوجب غضب الهی گردد و اگر در
این چهل روز بمیرد فاجر و فاسق مرده باشد و جای او در جهنم باشد. 
حلیة المتقین صفحه 330


امام رضا (علیه السلام) : چون سر امام حسین (علیه السلام)
را به شام بردند یزید لعنه الله فرمان داد تا آن را در محلی نهادند و سفره
ای بر روی آن نصب نمودند پس او و یارانش بدانسو آمدند و به خوردن غذا و
نوشیدن آبجو مشغول شدند و چون از کار خوردن و نوشیدن فارغ شدند فرمان داد
تا آن سر مطهر را در طشتی زیر تختش نهادند و صفحه شطرنجی روی آن نهادند و
یزید لعنه الله بنشست و به بازی شطرنج و گفتگو از حسین بن علی (ع
لیه السلام)
و پدرش و جدش سلام الله علیهم و استهزاء بذکر ایشان مشغول گشت. و هر زمان
که در حرکات شطرنج از حریف خود مهره ای را می برد جامی آبجو می گرفت و سه
نوبت می نوشید و آنگاه باقی مانده آن را در کنار طشت بر روی زمین می ریخت
پس هر کس که از شیعیان ما می باشد باید از نوشیدن آبجو ( شراب ) و بازی
شطرنج خود داری کند و هرکس که نظرش به شطرنج یا آبجو افتاد باید به یاد کار
پلید یزید لعنه الله افتد و او و خاندانش را نفرین نماید ، که خداوند
عزوجل در برابر این عمل گناهان او را ، اگرچه به شماره ستارگان باشد محو
میکند.  کتاب شریف من لا یحضر الفقیه جلد 6 صفحه 379 حدیث 5915 ، عیون
الاخبار الرضا (ع) جلد 1 صفحه 261 ، منتهی الآمال ( شیخ عباس قمی ره ) جلد 1
صفحه 506 ، بحارالانوار جلد 45 صفحه 176 ، ذریعة النجاة صفحه 443 ، نفس
المُهموم ( شیخ عباس قمی ره ) صفحه 209 ، کِتابُ المَواعِظ شیخ صدوق  صفحه
131


 (
برسی سند این حدیث از جلد 6 من لایحضرالفقیه صفحه 444 ( قسمت راویان
احادیث کتاب و شناخت طریق مولف به آنان ) : و آنچه در آن از فضل بن شاذان
از عِلَلِ احکامیکه از حضرت رضا (ع
لیه السلام)
روایت کرده آمده است ، پس روایت نموده ام آنرا از عبدالواحد بن عبدوس
نیشابوری عطار - رضی الله عنه - از علی بن محمد بن قتیبه از فضل بن شاذان
نیشابوری از حضرت رضا (ع
لیه السلام)
( توضیح : فضل بن شاذان بن خلیل ابو محمد ازدی نیشابوری امرش در جلالت
بالاتر از آن است که گفته شود ، نقل کرده اند که او یکصد و هشتاد کتاب
تالیف کرده است ، یکی از آنها کتاب ایضاح است که با تصحیح و تعلیق استاد ما
مرحوم میرجلال الدین محدث ارموی طبع و منتشر شده است ، اما طریق مولف به
وی صحیح است زیرا علی بن محمد بن قتیبه نیشابوری خود از فقها و اجلاء و
صاحبان تالیف است و راویش عبدالواحد بن عبدوس از مشایخ اجازه و مترضی است )
 
/ 0 نظر / 18 بازدید