ممنوعیت استفاده از عبارات اسلامی بر سر در خانه های مسلمانان بریتانیا

مسلمانان بریتانیا معتقدند قرار دادن نام خدا و پیامبر اسلام به خانه ها برکت می
دهد. آن ها می گویند که فکر می کردند در این کشور آزادی بیان دارند و می توانند
عقاید خود را راحت ابراز کنند.مسلمانان نمی خواهند با نصب این گونه نمادها مرتکب
جرم شوند اما فرق نصب پرچم های مختلف را با تابلوهای حاوی نام خدا و نام پیامبر
متوجه نمی شوند.شورای شهر بیان کرده این علامت نوعی تبلیغات دین اسلام محسوب می شود
به همین علت ایراد قانونی دارد.بر اساس دستورالعمل شورای شهر هر گونه کلمه، عبارت،
علامت، نشانه یا پلاکارد برای تبلغیات ممنوع است.

انتهای خبر/ ز.ح

شیعه نیوز

/ 0 نظر / 47 بازدید